Stockholms Magasinet i Gåxsjö

Välkommen till Stockholms Magasinet i Gåxsjö. Här renoverar vi för att skapa vår gemensamma verkstad samt utställningslokaler.

Följ med på vår renovering.